1

วิธีดูแลผิวในแต่ละช่วงอายุวัย บำรุงผิวหนังอย่างถูกวิธี

News Discuss 
ผิวคืออวัยวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายของเรา ในแต่ละช่วงวัยตลอดชีวิตของเราตั้งแต่แรกเกิด ผิวเกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมาย จากผิวอ่อนบางในวัยทารก ผ่านวัยรุ่น จนถึงวัยที่เริ่มมีอายุ ผิวเริ่มมีริ้วรอยและหย่อนคล้อย ในแต่ละช่วงอายุ ผิวของเรามีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจึงต้องตอบสนองความต้องการของผิวในช่วงเวลานั้นๆ ด้วย ทั้งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ปกป้อง บำ... http://cruz5fv8g.win-blog.com/15599017/ว-ธ-ด-แลผ-วในแต-ละช-วงอาย-ว-ย-บำร-งผ-วหน-งอย-างถ-กว-ธ

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story